จัดส่ง vs ติดตั้ง

เมื่อลูกค้าเลือกซื้อสินค้าแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ทีมงานจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่กำหนด หรือจะนำรถเข้ามาติดตั้งสินค้าที่ศูนย์ค่า

จัดส่งสินค้า

ลูกค้าสามารถให้ทางเราจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ โดยระบุสถานที่จัดส่ง ทีมงานจะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 3-5 วันทำการ หลังจากได้รับโอนเงินค่าสินค้า

ลูกค้าชำระค่าจัดส่งสินค้าตามจริงที่ปลายทางค่ะ

ติดตั้งที่ศูนย์

ลูกค้าสามารถนำรถเข้ามาติดตั้งสินค้าได้ที่ศูนย์ด้วยช่างผู้ชำนาญการ
ลูกค้าสามารถนัดวันเวลาที่จะเข้ามาติดตั้งได้เพื่อความสะดวกรวดเร็วค่า ติดต่อศูนย์ได้ที่

082-082-3250        082-081-2403
082-060-9967        082-061-1054